دوره‌های تحصيلی

Tekniker (Technician) .۱: پسوند رشته‌ مورد نظر می‌آيد و دوره‌هايی حرفه‌ای هستند كه‌ پس‌ از يک سال‌ و نيم‌ تحصيل‌ فشرده‌ به‌ علاوه‌ دوره‌ كارآموزی در كالج‌ها و مدارس‌ عالی حرفه‌ای گذرانده‌ می‌شوند.

 
Akademi (Bachelor) .۲: سه‌ تا چهار سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ در دانشگاه‌ها است. همچنين‌ دوره‌ Teknikum) Bachelor) كه‌ معمولا شامل‌ يک سال‌ كارآموزی قبل‌ از ورود به‌ دوره‌ و سه‌ سال‌ تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ دروس‌ نظری در مدارس‌ عالی حرفه‌ای است.
۳. (Candidata (Master: شامل دو سال‌ يا بيشتر تحصيل‌ تمام‌ وقت‌ است. اين‌ دوره‌ امتحان‌ ورودی ندارد و فقط‌ با توجه‌ به‌ نمرات‌ دوره (Akademi (Bachelor و اظهار نظر معرف‌ها دانشجو می‌پذيرد. اين‌ دوره‌ بر اساس‌ نظام‌ Modular برنامه‌ريزی شده‌ و دارای چهار نيم‌سال‌ چهارده‌ هفته‌ای است. دانشجو پس‌ از گذراندن‌ سه‌ نيم‌سال‌ و حضور در كلاس‌ درس‌ و موفقيت‌ در امتحانات، پژوهشی را در نيم‌ سال‌ چهارم (در بعضی دانشگاه‌ها از آغاز نيم‌ سال‌ سوم) انتخاب‌ و پس‌ از دفاع‌ موفقيت‌آميز از آن‌ موفق‌ به‌ دريافت‌ مدرک (Candidata (Master می‌شود. در بعضی از رشته‌ها (معماری و دامپزشكی) اين‌ دوره‌ پنج‌ يا شش‌ ساله‌ است‌ كه‌ با ديپلم‌ دبيرستان‌ آغاز می‌شود.
Ph.D .۴: برای ورود به‌ اين‌ دوره‌ مدرک (Candidata (Master از دانشگاه‌های دانمارک يا معادل‌ آن‌ از كشورهای ديگر الزامی است. در اين‌ دوره‌ زبان‌ دانماركی اجباری نيست‌ و دانشجو می‌تواند به‌ زبان‌ انگليسی دوره‌ را طی كند. براي‌ دوره‌ Ph.D در دانمارک دانشجو بايد دروس‌ تعيين‌ شده‌ و پژوهش‌ جامعی را كه‌ با نوشتن‌ پايان‌‌نامه‌ و دفاع‌ از آن‌ همراه‌ است‌ با موفقيت‌ بگذراند. طول‌ متوسط‌ دوره‌ دكترا در دانشگاه‌های دانمارک چهار سال‌ است.
 
نحوه‌ ارزشيابی مدارک تحصيلی
  • مدارک (Tekniker (Technician و كليه‌ مدارک و تحصيلات‌ نيمه‌ تمام‌ دانشگاهی (آكادميک) شامل‌ دو يا سه سال‌ تحصيل، با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، «كاردانی» ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک (Teknikum (Bachelor و Akademi با شرط‌ داشتن‌ ديپلم‌ دبيرستان، «كارشناسی» ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک (Candidata (Master با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی، «كارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شود. دوره‌های پنج‌ و شش‌ ساله‌ تحصيل‌ پيوسته‌ بعد از ديپلم‌ دبيرستان‌ نيز، «كارشناسی ارشد» ارزشيابی می‌شود.
  • مدارک Ph.D با شرط‌ داشتن‌ كارشناسی ارشد، «دكترا» ارزشيابی می‌شود.

دنبال کردن ما در شبکه های اجتماعی

برنامه نویس و طراح: BostanTech

تمام حقوق مادی و معنوی برای موسسه آرمان دانش ماندگار محفوظ است.

موسسه اعزام دانشجو آرمان دانش ماندگار